Strandhotellerne
Strandhotellerne består af 5 moderne feriecentre fordelt over hele landet. Fokus på børne-familier.