URBAN MLTB Klub

Med deres medlemsklub MLTB Klub har URBAN mulighed for aktivt at udleve deres pay off ”Mere liv til byen”. Medlemmerne inviteres til arrange-menter af forskellig art, som hver især giver mere liv til byen. Ambitionen er at nå op på 25.000 medlemmer i 1. kvartal 2007.